delhi ias academy

Latest Updates

Answer Key

Alisha

Anjali Bahuguna

Asha Rasun

Bharti Joshi

Bhawana​

Bimla Arya

Champa Rawat

Bhawana​

Chetna Pantola

Devendra Singh Bisht

Deepa Negi

Gunjan Bisht

Farheen

Geeta Miyan

Jaya Tiwari

Kanti Bisht

Jyoti Padaliya

Jyoti Pandey

Kavita Jaggi

Kavita Rawani

Kavita Verma

Khushboo Nayal

Janki

Lata Bisht

Manisha Marchhal

Manoj Matela

Maya Dhami

Monika Bora

Nirmal Bhatt

Nisha Banaula

Pallavi Dalakoti Bhatt

Pankaj Kumar

Paramjeet Kaur

Pooja Joshi

Pooja Pandey

Poonam Arya

Pratiba Pandey

Preeti Rana

Priya Fulara

Priyanka Arya

Pushpa

Raj Kaur

Rama Pandey

Rekha

Renu Pandey

Shalini Rana

Suchitra Nabiyal

Shivani Bikhari

Suresh Chandra Tiwari

Chetna Pantola

Bhaskar Pandey

Tanuja Pandey

Deepa Bisht

Geeta Pant

Aasha Rasuni

Uma Pandey

Mamta Negi

Mamta Pandey

Mangal Singh

Kalpana Chauhan

Neeta Rautela

Suraj Melkani

Garima Masiwal

Sangeeta Arya

Satish Singh Karki

Savita Joshi

Shadab Aalam

Uma Pandey